Αστικό Δίκαιο

Home » Αστικό Δίκαιο

ASTIKO_DIKAIO

 Αστικού Δικαίου

 • Αντιπροσώπευση και πληρεξουσιότητα
 • Σύσταση νομικών προσώπων
 • Συμβάσεις εργασίας και έργου
 • Πώληση και μίσθωση
 • Αδικοπραξίες
 • Προστασία κυριότητας και νομής
 • Δουλείες
 • Διαζύγιο, διατροφή, επικοινωνία τέκνων
 • Υιοθεσία
 • Επιτροπεία Ανηλίκων
 • Διαθήκες
 • Αποδοχή και αποποιήση κληρονομίας
 • Κληρονομιτηρία
 • Αναγκαστική Εκτέλεση
 • Πλειστηριασμοί
 • Κατασχέσεις