Κατηγορία Ενδιαφέρουν…

Home » Archive by category "Ενδιαφέρουν…"

Εξαίρεση Ασφαλιστικής Κάλυψης Οδήγηση με άδεια ικανότητας που έχει λήξει

Εξαίρεση Ασφαλιστικής Κάλυψης Οδήγηση με άδεια ικανότητας που έχει λήξει-Παρεμπίπτουσα Αγωγή Ασφαλιστικής εταιρίας Απορριπτέα Ανανέωση Άδειας Ικανότητας Οδήγησης  Η διαδικασία ανανέωσης αδειών οδήγησης καθορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 1 του νόμου 2696/99, όπως αυτές ίσχυαν κατά το χρόνο του ατυχήματος. Η ανανέωση της άδειας οδήγησης μπορεί να γίνει οποτεδήποτε όχι όμως προ του […]

Διαβάστε περισσότερα

Αποζημίωση από Τράπεζα για παράνομη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε εισπρακτική εταιρία

Ειρ.Αθ. 96/2016: Διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από Τράπεζα σε Εισπρακτική Εταιρία χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του οφειλέτη. Επιδίκαση ηθικής βλάβης. Η ρύθμιση και εξόφληση της οφειλής δεν καθιστά καταχρηστική την άσκηση του δικαιώματος του οφειλέτη. “Ο ενάγων, με την από 22.8.2008 αίτηση του, υποβληθείσα στην εναγόμενη, ζήτησε την χορήγηση πιστωτικής κάρτας και γνωστοποίησε στην τελευταία τα απλά […]

Διαβάστε περισσότερα