Εκτύπωση Δικαστικού Ενσήμου.
Εισάγετε το κεφάλαιο στο παρακάτω πεδίο για να υπολογίσετε αυτόματα το δικαστικό ένσημο.

 

Κεφάλαιο
Αγωγόσημο (KAE 2375)
ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. (KAE 82639)
Τ.Α.Ν. (KAE 82623)
ΤΥΔΕ-Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (KAE 83937)
Χαρτόσημο (ΚΑΕ 1229)
ΟΓΑ (ΚΑΕ 1228)
Σύνολο